Szováta Anno

...történt egy székelyföldi fürdőn.

A fürdőalapító Veress József végrendelete - 1889

2015. május 22. 14:56 - Szolláth Hunor

kepkivagas.JPG

A Veress József által létrehozott fürdőtelep (Képes levelezőlap)

A blog posztjainak sorát illő elkezdenem a szovátai fürdőtörténet egyik legfontosabb dokumentumának közlésével, mely egyedülálló a korabeli fürdők tekintetében is. Veress József, az első szovátai fürdőalapító végrendeletéről van szó, melyben a szovátai református leányegyházközségre hagyományozza az általa kiépített fürdőtelepet, valamint vagyonának nagy részét, bőséggel juttat rokonainak, utódainak is, akik végülis megtámadják a végrendeletet, és a hosszú pereskedésből az egyházközség kerül ki győztesen. Pontosan tisztázza ugyanakkor a záradékban, hova temessék el, hol nyugodjanak örök békében földi maradványai. A végrendelet szövegéből csak az ide vonatkozó részeket idézem, szöveghűen átírva, nem javítva a hibákat. Két másolati példánya a Szovátai Református Egyház Levéltárában található.

kepkivagas_3.JPG

Az Alsó-telep térképe (Részlet egy 1909-es térképről)

 

Végrendelet

Mely szerint én alól az együttesen jelen lévő végrendeleti tanuk együttes jelenlétében nevemet saját kezűleg leírt Szovátai Veress József ki testemben ugyan meggyengűlve, de lelkileg, szellemileg  épen, átlátva azt, hogy egykor reám is bekovetkezik  a vég s hogy halálom után hagyatékom felett sem rokonaim sem mások ne czivakodjanak, sőt hogy egyesek és erkölcsi testűletek  az én hagyatékomból akaratom szerint részesűljenek, miután minden anyagi és erkölcsi kényszer, és rábeszéléstől halalom után teljesítendő végakaratomat illetőleg végrendeletemet hagyom és rendelem hagyatékomnak halálom utánni felosztását a mint következik:

.....

1. A szovátai evangélium szerint reformált egyháznak hagyom a következőket:

1-ör A szovátai 361 házszám alatt lévő jelenlegi lakóházamat az ev. reformált híveknek isten dicsőítő imádó templomnak imaháznak az ezen házhoz tartozó belső telek nyugatti részén kiszakítandó egész belső telekbeli terület két harmadrésze udvartér és kerttel, s ugyan ezen telken lévő szék alja melletti sütőházzal, csűr és pajtával és jó vízű kút közös használatával együtt, úgy hogy a kutat Veress József rokonom is használhassa.

kepkivagas_5.JPG

Az ugyancsak Veress József által kiépített Feke-tó

2., A szovátai gyógyfürdőmet minden fürdőházzal s hozzá tartozó ingó és ingatlan a fürdő telepen lévő épületekkel, vendéglő és fürdő szobákkal, s az ezzel járó jogokkal együtt egy felerészben, - három felerészben pedig értve a jővedelmet az ev. reformált egyház papi, és leendő lévitai kepe fedezésére, ugy hogy a gyógyfűrdő összes jővedelmének feléből 100 forint irva egyszáz forint évenként adassék a leendő lévitának. 30 forint irva harmincz forint pedig az ezen végrendelet I. 10-ik pontja szerint gazdaszonyom Csendes Lujzának eleteig a többi fűrdői jövedelem az egy fele részből adassék papi kepe czimén a Szovátára látogató szolgálatot tevő Sóváradi ev. ref. papnak évenkénti kepeje fedezésére, - a fűrdőnek másik fele rész jővedelme pedig fordittasék az általam az ev. ref. egyháznak hagyományozott belső telek és imaháznak  - s épületeinek jó karban tartására s a győgyfürdő szépítésére és jó karban fentartására. – a tulajdonjog pedig az egész fűrdő telepre nézve ruháztassék át a szovátai ev. ref. egyház megyére.

kepkivagas_1.JPG

Az 1878. augusztus 20-án felállított Veress emléktábla az eredeti foglalatban

...

XVI. Sóváradi ev. ref. lelkész Toth Márton urat megbízom hogy nem Öndicséretből, hanem mások és főként a jövő nemzedék buzdításáúl nevem mint egyház alapítóét az ima házra írassák fel, valamint gondoskodjék arról is, ha netalán előbb elhaláloznám, hogy az én sírboltom szakértő által készített terv szerint készíttessék el hová Istent imádó buzgó kőnyőrgés mellett helyeztessenek el főldi maradványaim.

...

XIX. A szovátai ev. ref. egyháznak hagyományozott javakért kikötőm, hogy midőn az én házamban a templomozás meg kezdetik attól kezdve míg Szovátán az ev. ref. Egyház fent áll minden évben nagyobb űnnepek alkalmával az egész templomi nép által nevem felemlítésével egy áhítatos imádság könyörgés végeztessék az én lelkem üdvösségéért.

...

XXII.. Végül fenntartom jógomat hogy ezen végrendeletemet is ha később míg élek más gondolatra jőnnék módosíthassam, vagy végképp visszavonhassam.

kepkivagas_2.JPG

Az emléktábla másolata ma a Géra-csorgónál

Ezen végrendelet az én határozott kívánságomra egyik végrendeleti tanum Sóváradi Madaras Károly által foglaltatott írásban, s az előttem általa felolvastatott, azt mindenekben helyben hagyom s ezen végrendeletemet az én végrndeletemnek nyilvánítom, s ezt nevemnek saját kezű aláírásával megerősítem, s ezen három ívből álló végrendelet zsinórral összevarva pecsétemmel is megerősítem.

Kelt Szovátán 1889 Márczius 5-én

Veress József s. k.

kepkivagas_4.JPG

Az Alsó-telep vendéglője: Korona (Képes levelezőlap)

A fenti végrendelet aláírása után jutott eszembe hogy nem gondoskodtam arról hogy sírboltom hová építtessék, azért erre nézve elrendelem, hogy a 303 házszám alatti azon belső telkem kőzvetlen szomszédságában levő puszta gyűmőlcsős kertemet melyről eddig végrendeletemben említést nem tettem, hagyom élethossziglani haszonélvezettel gazdaszonyom Csendes Lujzának, tulajdonjóggal pedig a Szovátai ev. ref. egyháznak, úgy hogy sírboltom ezen kertemben építtessék, s azt míg gazdaszonyom Csendes Lujza gondozza s kegyelettel ápolja s Csendes Lujza halála után pedig a tulajdonos ev. ref. egyházmegye gondozása alá vegye és gondoskodjék arról sértetlenül kegyelettel fentartassék.

Ezen végrendeletem pótlásáúl írt Záradékot végakaratomnak nyílvánítom s azt saját kezű aláírásommal a jelen lévő általam meghívott végrendeleti tanuk előtt megerősítem.

Kelt Szovátán 1889 Márczius 5-én

Veress József s. k.

komment

A bejegyzés trackback címe:

https://szovataanno.blog.hu/api/trackback/id/tr837482380

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.