Szováta Anno

...történt egy székelyföldi fürdőn.

Balesetek, lopások, halálesetek a régi Szovátafürdőn

2015. május 30. 14:33 - Szolláth Hunor

E heti írásom egy a fürdőtörténetek szempontjából nem szokványos részletét járja körül a századfordulós fürdőkultúrának, hiszen az első világháború előtti Szovátafürdő hétköznapi életében történt bűntényekről, balesetekről szól. Igen gazdag forrásanyag áll a kutató rendelkezésére az ilyen témákat tekintve, hiszen a napi- és hetilapok az olvasottság érdekében habsábjaikon előszeretettel közölték az események híreit, és ezekben Szovátafürdő igen gyakran megjelenik. A híradások tudósítói többnyire névtelenek, és a fürdőre járó vendégek közül kerültek ki.  Szükségszerűen meg kell különböztetnünk a falu lakosai között történő atrocitásokat, szerencsétlen eseteket, és a kifejezetten a fürdőhöz tartozó eseményeket, habár a helyi lakosság körében történt balesetek, halálesetek nemegyszer a fürdővendégek szeme előtt zajlottak, hiszen a falu élete szorosan összefonódott a fürdőtelepekével.

csend.JPG

A szovátai csendőrlaktanya 1908 körül. (Képes levelezőlap)

Balesetek a nyaranta elég zsúfolt fürdőn igen gyakran előfordultak, a Fürdőszabályzat fürdőhasználati kikötéseinek minden szigorúsága ellenére is. 1911-ben Pap Cornélia, a Gizella Szálló tulajdonosnője többedmagával a Medve-tóban fürdött, amikor egy arra úszó tutaj eltalálta, és alája sodródott. "Kimentették, és kivitték a partra az 54 éves vénkisasszonyt, azonban a kiállott izgalom és és a lenyelt vízmennyiség okozta rosszullét megölte, s a megejtett boncolás szerint szívszélhűdésben halt meg." - írja a marosvásárhelyi Székely Napló.

Tovább
komment

Üdvözlet Szovátáról! Avagy a képeslap divatja Szovátafürdőn

2015. május 23. 10:23 - Szolláth Hunor

Szováta a Sóvidék kisrégió gyöngye, helytörténetének kutatásában fontos szerep jut a képes levelezőlapoknak. A képanyag alapján életre kelnek a korabeli sós tavak, utcák, a jellegzetes villák, és a fürdőélet megannyi szépsége. A Szovátát ábrázoló képes levelezőlapokmegjelenése a fürdő ismertté válásához köthető. A XIX. század második felében nagy divatja, kultúrája teremtődik meg az Osztrák–Magyar Monarchiában a fürdőre járásnak,és a vendégek képeslapokat küldenek szeretteiknek, amelyek néhány soros helyzetjelentésként tájékoztatják,üdvözlik az otthon maradottakat, vagy éppen olyan ismerősöket, barátokat, akik más fürdőn nyaralnak.
kepkivagas_6.JPG
Ez az osztrák és cseh részeken nagyon divatos fürdőkultúra megkésve éri el Erdélyt és egyúttal a székelyföldi fürdőket, ennek tulajdonítható, hogy a legelső képeslapok a múlt század fordulójának környékén jelennek meg Szovátán. A képeslapokon a sóstavak látképe, fürdőzők, épületek (villák, vendéglők, nyári kertek, cukrászdák, templomok, iskolák, nyaralók) utcaképek, parkok láthatók. A Szováta-képeslapokat a kiadók, nyomdák alapján is kategorizálni lehet, így a második világháborúig több mint harminc kiadót ismerünk. Kezdetben magánszemélyek, kereskedők adják ki nagyrészt a képes levelezőlapokat, a két világháború között pedig megjelennek a nagyobb fotóműhelyek Szovátán, valamint nagyobb képeslapkiadók is üzleti lehetőséget látnak benne, mint amilyen a Fotofilm Cluj, Ilustraţia Gherla, Cartea Românească Diciosănmartin, stb.

Tovább
komment

A fürdőalapító Veress József végrendelete - 1889

2015. május 22. 14:56 - Szolláth Hunor

kepkivagas.JPG

A Veress József által létrehozott fürdőtelep (Képes levelezőlap)

A blog posztjainak sorát illő elkezdenem a szovátai fürdőtörténet egyik legfontosabb dokumentumának közlésével, mely egyedülálló a korabeli fürdők tekintetében is. Veress József, az első szovátai fürdőalapító végrendeletéről van szó, melyben a szovátai református leányegyházközségre hagyományozza az általa kiépített fürdőtelepet, valamint vagyonának nagy részét, bőséggel juttat rokonainak, utódainak is, akik végülis megtámadják a végrendeletet, és a hosszú pereskedésből az egyházközség kerül ki győztesen. Pontosan tisztázza ugyanakkor a záradékban, hova temessék el, hol nyugodjanak örök békében földi maradványai. A végrendelet szövegéből csak az ide vonatkozó részeket idézem, szöveghűen átírva, nem javítva a hibákat. Két másolati példánya a Szovátai Református Egyház Levéltárában található.

kepkivagas_3.JPG

Az Alsó-telep térképe (Részlet egy 1909-es térképről)

Tovább
komment